Pomorski Kongres Kobiet

Kongres Kobiet:

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

 

Pomorski Kongres Kobiet:

Miejsce: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Gdański Park Naukowo – Technologiczny: ul. Trzy Lipy 3

SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ

Data: 25.05.2013 r.

Pomorski Kongres Kobiet jest przeniesieniem Idei Kongresu Kobiet na grunt regionalny. Dotyczy sprawy kobiet przez pryzmat uwarunkowań i problemów Pomorza.Kobiety Pomorza potrzebują wsparcia. Pomorski Kongres Kobiet stworzy platformę, przestrzeń w której – bez względu na uwarunkowania, podziały i różnice –  kobiety będą miały szansę na porozumienie, wsparcie i rozwój.

 

 

Z poważaniem

Jolanta Kwaśnik

Przewodnicząca

Pomorski Kongres Kobiet