Strefa kobiet 2013

Strefa Kobiet 2013 jest Stowarzyszeniem, w którym działają kobiety Pomorza. Nasze wspólne działania rozpoczęły się w październiku 2012 roku, kiedy to postanowiłyśmy zorganizować wydarzenie łączące nas, niezależnie od statusu społecznego, wieku, środowiska. Zainspirowane Kongresem Kobiet organizowanym przez Stowarzyszenie z Warszawy, postanowiłyśmy zorganizować tak ważne i potrzebne wydarzenie również na Pomorzu. Naszą działalnością chcemy zapoczątkować ideę współpracy kobiet Pomorza, przy najważniejszym z założeń: stajemy ponad wszelkimi podziałami w drodze do praw kobiet.

Kobiety skupione wokół Stowarzyszenia Strefa Kobiet 2013 pochodzą z różnych środowisk, z różnych sektorów gospodarki, mają różne sytuacje życiowe. Jednak łączy nas jeden cel: łamanie stereotypów społecznych, generowanie zmian w życiu kobiet, tworzenie warunków do równego traktowania, stawianie realnych i jasnych postulatów oraz efektywne egzekwowanie ich realizacji. Są wśród nas przedsiębiorczynie, kobiety ze świata nauki, lekarki, dziennikarki, kobiety z samorządów i organizacji pozarządowych. Pamiętając o tym, że siła kobiet wspólnie działających jest potężna oraz mając na uwadze cel: prawa kobiet, zapraszamy do wspólnych działań, które zapoczątkuje I Pomorski Kongres Kobiet.

Przejdź na stronę o zabiegach na twarz